50+ Χρόνια
ζεσταίνουμε το σπίτι σας

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Οι αντλίες θερμότητας του Group Riello είναι σχεδιασμένες για εγκαταστάσεις κλιματισμού, θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για κάθε οικία και χρησιμοποιούνται μαζί με τις τερματικές μονάδες (θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση, fancoils) για μικρά και μεσαία συστήματα.

Επίσης είναι ιδανικές για εξωτερικές τοποθετήσεις, επειδή τα επιμέρους εξαρτήματα των μονάδων είναι επιλεγμένα για αυτές τις ειδικές συνθήκες.