50+ Χρόνια
ζεσταίνουμε το σπίτι σας

Ειδικών Εφαρμογών

Οι καυστήρες Riello ειδικών εφαρμογών είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε ελαφρά βιομηχανική χρήση, όπως π.χ. φούρνους και αερολέβητες.