50+ Χρόνια
ζεσταίνουμε το σπίτι σας

Σειρά RLS /M MX

Σειρά RLS /M MX

Οι καυστήρες της σειράς  RLS /M MX είναι διβάθμιας λειτουργίας για το πετρέλαιο, ενώ για το αέριο διβάθμιας προοδευτικής ή εναλλακτικά (με τη  χρήση ενός ελεγκτή P.I.D.) πλήρως αναλογικής λειτουργίας.

Είναι κατάλληλοι για λέβητες ζεστού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννητριες, ατμολέβητες, αερολέβητες καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού.

Οι καυστήρες της σειράς  RLS /M MX διαθέτουν ανεμιστήρα με ανεστραμμένα πτερύγια, ο οποίος επιτυγχάνει μεγαλύτερη στατική πίεση και μειωμένη στάθμη θορύβου.

Οι καυστήρες της σειράς  RLS /M MX είναι χαμηλών εκπομπών καυσαερίων (Low NOx) για τη λειτουργία με αέριο και κλάση 2 για λειτουργία με πετρέλαιο.

Εγγυούνται υψηλή απόδοση σε όλες τις πιθανές χρήσεις με πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Χρησιμοποιούμενα καύσιμα: Πετρέλαιο / Φ.Α.

Η εναλλαγή του καυσίμου γίνεται μέσω ενός απλού περιστροφικού διακόπτη τριών θέσεων (DIESEL-OFF-GAS).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς RLS /M MX είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267, EN 676 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC και GAS 90/396/EEC, μηχανών 98/37 EEC και απόδοσης 92/42EEC.

 

Τύπος

Ισχύς

RLS 68 M MX

230 / 350 - 860 kW

RLS 120 M MX

300 / 600 - 1.200 kW

RLS 160 M MX

300 / 930 - 1.840 kW

RLS 190 M MZ

550 / 1.100 - 2.150 kW

RLS 250 M MZ

550 / 1.230 - 2.460 kW

 

 

 

Προσπέκτους σειράς RLS /M MX

 

ΤΥΠΟΣ

A

B

C

D

E

F - F *

H

I

L

M

N

O - O *

V

RLS 68/M MX

691

296

395

555

840

260 - 395

214

430

214

2”

134

1161 - 1300

221

RLS 120/M MX

733

338

395

555

840

260 - 395

214

430

214

2”

134

1161 - 1300

221

RLS 160/M MX 843 366 477 555 847 373 - 503 221 430 221 Rp2 141 1395 - 1535

186

 

 

ΤΥΠΟΣ A B C D E F - F * H I L M N O - O* V
RLS 190/M MZ 843 366 477 555 863 412 - 542 222 430 237 Rp2 141 1.442-1.587 186
RLS 250/M MZ 843 366 477 555 863 412 - 542 222 435 237 Rp3 141 1.442-1.587 186